ÎPS Teodosie, îndemnuri pentru credincioși la început de Post al Crăciunului: În fiecare zi să facem aceasta! - Video

Astăzi, 15 noiembrie 2023, ÎPS Teodosie a citit rugăciunea pentru începutul Postului Crăciunului și a rostit un cuvânt de învățătură despre sfinții zilei, dar și despre importanța Postului Crăciunului.

'Se cuvine să facem începutul Postului cu rugăciunea consacrată pentru aceasta. De aceeea, să ne plecăm genunchii!', a spus ÎPS Teodosie.

Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm:

Întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului;

Ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre.

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu privire la începutul Postului Crăciunului, ÎPS Teodosie a spus: 'Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, prăznuit azi, 15 noiembrie, rămâne cu adevărat un îndrumător al vieții duhovnicești pentru toți românii ortodocși, dar și pentru ortodocșii de pretutindeni.

Și părinții din Muntele Athos i-au păstrat vie amintire și a rămas cu adevărat un reper și un îndrumător al vieții duhovnicești.

Este pomenit în această sfântă zi, pentru că s-a sfârșit în anul 1794, pe 15 noiembrie. Astăzi, pe 15 noiembrie e începutul Postului Crăciunului, de parcă este de Dumnezeu rânduit să ne povățuiască în această perioadă a Postului. Să fim toți cu luare aminte la viața noastră, la postirea noastră, la grija noastră față de suflet!

Să avem cu toții bucurie, pace, dragoste și parte de cale spre mântuire! De aceea, îl rugăm pe Sfântul Cuvios Paisie și pe mucenicii Samona, Gurie și Aviv diaconul să se roage pentru noi și să ne fie cei care ne ajută să punem început cu temelie Postului Crăciunului.

În fiecare zi să trăim cu Dumnezeu și rugăciunea să ne fie cu adevărat hrana principală a sufletelor noastre! Rugăciunea și milostenia dă tărie Postului! Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să facem început bun Postului Crăciunului!

Rugăm pe sfinții pe care i-am pomenit să ne însoțească în toată perioada Postului și să rămânem credincioși Lui Dumnezeu și jertfitori pentru că prin jertfă rămânem în unire cu Dumnezeu!, a spus ÎPS Teodosie, în predica rostită azi-dimineață, 15 noiembrie, în Catedrala din Constanța.

VIDEO

enter image description here Foto Vali Vădănoiu

Site-ul abcortodox.ro se bazează exclusiv pe veniturile obținute din afișarea de reclame, dacă doriți să susțineți publicația abcortodox.ro, vă rugăm să nu blocați reclamele.