Tag: bartolomeu anania

Duminica Vindecării Orbului din Ierihon. ÎPS Bartolomeu Anania: Să nu-i compătimim pe cei care nu văd fizic. Unii dintre ei sunt mai luminați decât noi - Video

Astăzi, 3 decembrie 2023, în calendarul creștin-ortodox este marcată Duminica a 31-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie se citește Evanghelia Vindecării orbului din Ierihon. Mai jos redăm

Dregătorul (demnitarul) bogat – Păzirea poruncilor. ÎPS Bartolomeu: Principiul creștin spus de Mântuitorul e că un înalt demnitar e în slujba poporului!

„Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.

Bartolomeu Anania: Imaginați-vă pustiul acestui bogat, care în afară de stomac nu mai are conștiința că există și altceva în ființa lui... - Predică la pilda bogatului căruia i-a rodit țarina

Ev. Luca 12, 16-21, Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina „Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face,

Duminica samarineanului milostiv. ÎPS Bartolomeu Anania: Acesta e sentimentul de solidaritate morală între oameni pe care îl instituie Mântuitorul Hristos

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 12 noiembrie 2023, în Duminica a XXV-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe se citește pericopa evanghelică de la Luca, capitolul

Duminica Învierii fiicei lui Iair. Bartolomeu Anania: Viața trebuie apărată, pentru că oferă fiecăruia șansa pocăinței și a vindecării de propriile păcate, în vederea mântuiri! / Video

În duminica a douăzeci și patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din

Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să demonstreze prin învierea fiului văduvei din Nain - predică IPS Bartolomeu Anania la Duminica a douăzecea după Rusalii

Vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania atrăgea atenția că teama omului de moarte e argumentul faptului că moartea nu este un fenomen natural în existența omenirii, el survenind în

Duminica - Pescuirea minunată. IPS Bartolomeu Anania: Aruncați întotdeauna mreaja minții și a sufletului vostru mai la adânc! Inclusiv în materie de credință!

Într-o predică rostită la Duminica a optsprezecea după Rusalii, vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania relata despre chemarea primilor apostoli, prin îndemnul adresat de Mântuitorul

IPS Bartolomeu Anania, către tineri: Țineți minte de la mine! Opriți-vă curiozitatea la pragul acestui mare pericol, al drogurilor! Oricât ai fi de curios, nu-ți pune mâna într-un cuib de vipere!

'Dragii mei tineri, voi sunteți în floarea vârstei, trăiți-vă tinerețea! E a voastră! Și trebuie s-o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei